Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Kunskap om försäkringsmedicin

Sprid kunskap om försäkringsmedicin till andra yrkesgrupper på vårdenheten. Exempelvis behöver sjuksköterskor/distriktssköterskor som prioriterar och sorterar patienter (triagerar) kunskap om vad de ska tänka på när personer med komplex problematik ringer och söker hjälp.

Stockholms läns landsting har tagit fram en webbutbildning i försäkringsmedicin “Din hjälp i konsten att sjukskriva” som är en bra grund för alla professioner som jobbar med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

 Webbutbildning “Din hjälp i konsten att sjukskriva”, Stockholms läns landsting

  • Välj öppna kurser och kursanmälningar för att nå utbildningen.
  • Under rubriken Din hjälp finns förslag på hur läkarintyget vid sjukskrivning kan formuleras i valda delar.
  • Under rubriken Dokument finns en bipacksedel för sjukskrivning som innehåller information till patienten om vilka effekter sjukskrivning kan ha och som inte är gynnsamma för återhämtning.
  • Dokumentet Generella rekommendationer (alla bedömningar och intygande) innehåller rekommendationer om försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden och är framtagna av Stockholms läns landstings Försäkringsmedicinska kommitté, FÖRKOM.

Länk till bipacksedel för sjukskrivning samt generella rekommendationer, Stockholms läns landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot