Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Personer som saknar SGI

Patienter som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) riskerar att falla mellan stolarna om ingen av aktörerna tar ett helhetsgrepp.

En metodik för samverkan har tagits fram i ett utvecklingsprojekt i Halland med syfte att skapa gemensamma strukturer för arbetssätt och förhållningssätt kring personer utan SGI som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Utgångspunkt i metodiken är individens behov och rätten till ett bra bemötande, rättssäker handläggning och samordning av aktiviteterna.

SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar SGI och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. 

SKL om samverkan för bättre rehabilitering för personer utan SGI

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot