Publicerad: 1 mars 2018

Fråga och svar

Risk- och friskfaktorer

Psykisk ohälsa är utbredd och den vanligaste sjukskrivningsorsaken idag. Det finns många faktorer som ger upplevd psykisk ohälsa men inte är en psykiatrisk sjukdom. I en ny rapport om riktlinjer för psykisk ohälsa finns en tabell över riskfaktorer och främjande faktorer för psykisk hälsa i arbetet.

Riktlinjer psykisk ohälsa, Karolinska institutet, Sveriges företagshälsor 2015

Diskutera så kallade friskfaktorer med patienten, utan att förringa patientens problem. Samtalet kan ta upp vad patienten kan klara av på arbetet och i privatlivet. Det är också viktigt att diskutera vad patienten tycker om att göra och mår bra av.

Titta gärna på filmen "Tänk inte sjuk, tänk frisk" från Region Skåne som belyser bemötande. Film: "Tänk inte sjuk, tänk frisk”

Uppdrag psykisk hälsa har tagit fram filmer om att identifiera frisk- och riskfaktorer.
Filmer hos Uppdrag psykisk hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot