Publicerad: 26 januari 2018

Fråga och svar

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

Erfarenheter från praktiskt arbete och från forskning visar att ju längre tid den sjukskrivne är borta från arbetet eller är arbetsökande på grund av sjukdom, desto svårare är det att komma tillbaka på grund av sjukskrivningens bieffekter. Det kan till exempel vara dåligt självförtroende, depression, social isolering, risk för att tappa kontakten med arbetslivet. Det är därför viktigt med en plan för återgång till arbete och att, vid behov, initiera insatser med andra berörda aktörer tidigt.

Vad ska ingå i en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan?

En plan för återgång i arbete kan se olika ut beroende på vilket vårdinformationssystem som finns på vårdenheten. Här är några exempel på innehåll i en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan:

  • beskrivning av arbetsuppgifter
  • målsättning
  • planerade aktiviteter och behandling inklusive tidsintervall
  • planerad nedtrappning av sjukskrivning
  • planerad uppföljning
  • eventuella behov av samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och kommun.

En digital samordnad individuell plan (SIP) för återgång och återinträde på arbetsmarknaden håller på att utvecklas. Denna plan är tänkt att användas vid de mer komplexa fallen där en samordnad planering mellan olika aktörer behöver ske.

Mer information om SIP hos Uppdrag psykisk hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot