Publicerad: 4 december 2017

Fråga och svar

Teambedömning

För att patienten ska få en bättre behandling och en helhetsbedömning är team ett användbart arbetssätt. Olika professioner har olika synsätt och kompetenser och kan bidra med kunskap om de komplexa problem som patienten har och kan hjälpa patienten vidare. Arbeta för att hitta metoder där hela gruppens kompetens kan utnyttjas. Exempel på teamarbete:

  • Checklista (PR-team®) stödjer arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild. Checklistan har utvecklats av Region Jönköpings län.

Checklista för helhetsbedömning i team , Region Jönköpings län

  • Frågeformulär RiTiP ( rehabiliteringsutredning i team i primärvården) används i samband med teambedömningar i komplexa sjukfall på vårdcentralen. Checklistan och beskrivning av arbetssättet har utvecklats av Landstinget i Uppsala.

RiTiP frågeformulär rehabiliteringsutredning, landstinget Uppsala län (PDF, nytt fönster)

RiTiP rutindokument rehabiliteringsutredning, landstinget Uppsala län (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot