Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Uppföljning av planering

Följ regelbundet upp de pågående insatserna med patienten. Förändra den uppgjorda
planeringen om det är något som inte fungerar. Samarbeta och följ upp tillsammans med de övriga professioner på vårdenheten samt externa parter som medverkar i planeringen.

  • dokumentera alla händelser löpande.
  • har delmål och mål uppnåtts?

Mer om dokumentation

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot