Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Verka för en jämställd sjukskrivningsprocess

Att verka för jämställdhet innebär att omsätta forskning om genus och kön i praktiken. Konkret innebär det att använd metoder och åtgärder för att upptäcka och förändra skillnader inom vård- och omsorg utifrån kön.

Ni kan till exempel ställa tvärtom-frågan för att undvika omotiverade skillnader, att våga fråga om våld, att ibland ge könsspecifik vård samt att inte diskriminera. Använd genushanden som påminner om att ställa samma frågor till kvinnor som män. Genushanden är framtagen av Skurups vårdcentral.

Mer om Genushanden 

Film om Genushanden från Region Skåne

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot