Publicerad: 27 september 2018

Kontaktpersoner kring sjukskrivning och rehabilitering

Blekinge

Kontaktperson

carina.strom@ltblekinge.se

Processledare

helene.bjerstedt@ltblekinge.se

ingrid.hoffmann@ltblekinge.se

Dalarna

Kontaktperson

ulla.fridh@ltdalarna.se

Processledare

inger.backlund@ltdalarna.se

maria.i.persson@ltdalarna.se

Gotland

Kontaktperson

caroline.allard@gotland.se

Processledare

caroline.allard@gotland.se

Gävleborg

Kontaktperson

annchristin.johansson@regiongavleborg.se

Processledare

helene.breed@regiongavleborg.se

anette.kjellin@regiongavleborg.se

Halland

Kontaktperson

katarina.larborn@regionhalland.se

Processledare

fredrik.c.johansson@regionhalland.se

katarina.larborn@regionhalland.se

frida.lindh@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kontaktperson

karin.jonsson@regionjh.se

Processledare

karin.jonsson@regionjh.se

camilla.simonsson@regionjh.se

Ingela.lindstrom@regionjh.se

Johan.brannstrom@regionjh.se

ulrika.kjellsson@regionjh.se

Jönköping

Kontaktperson

anette.peterson@rjl.se

ann-britt.ekvall@rjl.se

Processledare

astrid.nordvall.persson@rjl.se

eva-marie.sundkvist@rjl.se

susanne.leander@rjl.se

Kronoberg

Kontaktperson

martin.myrskog@kronoberg.se

Processledare

mattias.cloodt@kronoberg.se

Kalmar

Kontaktperson

anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se

Processledare

anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se

Norrbotten

Kontaktperson

ulla.m.isaksson@norrbotten.se

Processledare

ewa.nyberg-vuopio@norrbotten.se

Skåne

Kontaktperson

christina.stahl@skane.se

Processledare

anja.nyberg@skane.se

tommy.aspegren@skane.se

Stockholm

Kontaktperson

britt.arrelov@sll.se

joakim.jarnryd@sll.se

Processledare

anne-marie.noren@sll.se

Sörmland

Kontaktperson

karin.lovgren-karlsson@dll.se

Processledare

charlotte.demelew.westerberg@dll.se

Maria.Bolwig@dll.se

Uppsala

Kontaktperson

stephan.wilbrand@akademiska.se

Processledare

birgitta.rosberg@regionuppsala.se

birgitta.a.olsson@regionuppsala.se

Värmland

Kontaktperson

anders.andren@liv.se

Processledare

Caisa.Hedlund@liv.se

Västerbotten

Kontaktperson

solveig.hallgren@vll.se

Processledare

tommy.henfridsson@vll.se

solveig.hallgren@vll.se

marine.sturesson@vll.se

Västernorrland

Kontaktperson

anita.danielsson@rvn.se

Processledare

anita.danielsson@rvn.se

katarina.funseth@rvn.se

Västmanland

Kontaktperson

birgitta.borg@regionvastmanland.se

Processledare

lena.berglund@regionvastmanland.se

tuula.wallsten@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Kontaktperson

catarina.bremstrom@vgregion.se

Processledare

anna.lindstrom@vgregion.se

mats.swanberg@vgregion.se

irene.b.johansson@vgregion.se

Örebro

Kontaktperson

ingrid.ostlund@regionorebrolan.se

yvonne.nilsson-hirsch@regionorebrolan.se

Processledare

yvonne.nilsson-hirsch@regionorebrolan.se

Östergötland

Kontaktperson

elisabeth.hassel@regionostergotland.se

Processledare

elisabeth.hassel@regionostergotland.se

Birgitta.Svard@regionostergotland.se

emma.hjalte@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot