Publicerad: 7 november 2017

Kontaktpersoner kring sjukskrivning och rehabilitering

Blekinge

Kontaktperson

helene.bjerstedt@ltblekinge.se

Processledare

helene.bjerstedt@ltblekinge.se

ingrid.hoffmann@ltblekinge.se

Dalarna

Kontaktperson

ulla.fridh@ltdalarna.se

Processledare

inger.backlund@ltdalarna.se

Gotland

Kontaktperson

caroline.allard@gotland.se

Processledare

caroline.allard@gotland.se

Gävleborg

Kontaktperson

annchristin.johansson@regiongavleborg.se

Processledare

annchristin.johansson@regiongavleborg.se

Halland

Kontaktperson

ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

Processledare

katarina.larborn@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kontaktperson

karin.jonsson@regionjh.se

Processledare

karin.jonsson@regionjh.se

camilla.simonsson@regionjh.se

Jönköping

Kontaktperson

anette.peterson@rjl.se

ann-britt.ekvall@rjl.se

Processledare

Eva-Marie.Sundkvist@rjl.se

Kronoberg

Kontaktperson

martin.myrskog@kronoberg.se

Processledare

anna.franzen@kronoberg.se

Kalmar

Kontaktperson

anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se

Processledare

anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se

Norrbotten

Kontaktperson

ulla.m.isaksson@norrbotten.se

Processledare

ewa.nyberg-vuopio@norrbotten.se

Skåne

Kontaktperson

christina.stahl@skane.se

Processledare

anja.nyberg@skane.se

tommy.aspegren@skane.se

Stockholm

Kontaktperson

gabriele.radler-liljeberg@sll.se

britt.arrelov@sll.se

Processledare

anne-marie.noren@sll.se

Sörmland

Kontaktperson

karin.lovgren-karlsson@dll.se

Processledare

charlotte.demelew.westerberg@dll.se

Uppsala

Kontaktperson

stephan.wilbrand@akademiska.se

Processledare

birgitta.pleijel@regionuppsala.se

Värmland

Kontaktperson

anders.andren@liv.se

Processledare

anders.andren@liv.se

Västerbotten

Kontaktperson

kerstin.lagervall@vll.se

Processledare

tommy.henfridsson@vll.se

Västernorrland

Kontaktperson

anita.danielsson@lvn.se

Processledare

anita.danielsson@lvn.se

Västmanland

Kontaktperson

birgitta.borg@ltv.se

Processledare

lena.berglund@ltv.se

Västra Götaland

Kontaktperson

catarina.bremstrom@vgregion.se

Processledare

anna.lindstrom@vgregion.se

mats.swanberg@vgregion.se

Örebro

Kontaktperson

ingrid.ostlund@regionorebrolan.se

yvonne.nilsson-hirsch@regionorebrolan.se

Processledare

yvonne.nilsson-hirsch@regionorebrolan.se

Östergötland

Kontaktperson

elisabeth.hassel@regionostergotland.se

Processledare

elisabeth.hassel@regionostergotland.se

Birgitta.Svard@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot