Publicerad: 5 oktober 2018

Ledning och styrning av sjukskrivningar

Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt har.

Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet. Socialstyrelsen har i sin verksamhetstillsyn konstaterat att sjukskrivningsprocessen ofta faller utanför det systematiska kvalitetsarbetet. 

Enligt studier av Karolinska Institutet uppger många läkare att de saknar stöd hos närmaste chef i arbetet med sjukskrivningsfrågor.

Handbok om leda och styra

Ledning och styrning handbok sjukskrivningar

Handboken har som syfte att ge landsting och regioner stöd för att utveckla ett ledningssystem på landstingsnivå som omfattar sjukskrivningsprocessen, samt hur man kan arbeta systematiskt och kvalitetssäkert med frågorna på verksamhetsnivå.

Handboken beskriver hur God vård och föreskriften om systematiskt
kvalitetsarbete kan omsättas inom området sjukskrivningar och ger även
exempel från befintliga ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. Fyra landsting beskriver hur man har gått till väga och ger en del tips på vägen.

Handbok Bättre sjukskrivningar, om ledningssystem i hälso- och sjukvården, 2010

Socialstyrelsen

Ledningssystem föreskrift från 2012

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Karolinska Institutet

Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning, 2017

Läkares arbete med sjukskrivning, 2013

Ledning och styrning av patienters sjukskrivning, 2013

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot