Publicerad: 5 oktober 2018

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning utreder förutsättningarna för att utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning ingår som villkor 5 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar villkor 5 - Stöd för rätt sjukskrivning (PDF, nytt fönster)

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av specifika eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Tanken är också att löpande kunna utvärdera vilka olika konkreta insatser som är effektiva och främjar återgång i arbete.

Pilottester under 2017-2018

Regeringen och SKL bedömer att fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt och att bedömningsstödet behöver prövas och utvärderas vidare i verksamheter inom hälso- och sjukvården. Ett bedömningsstöd för sjukskrivning och rehabilitering ska därför utvärderas i pilotverksamhet inom hälso- och sjukvården under 2017 och 2018.

Resultatet från pilottester och ytterligare utredningar kommer därefter att bilda underlag för bedömning av nytta, effekter och kostnader och för en bedömning om ansvarig aktör för långsiktig utveckling, drift och förvaltning av bedömningsstödet.

SKL genomför arbetet i samverkan med Socialstyrelsen och Intygstjänster vid Inera AB, och i samråd med Försäkringskassan.

Tidigare förstudie och utredningar

Enligt den förstudie och tidigare utredningar som genomfördes 2014-2016 är det möjligt att utveckla ett bedömningsstöd för olika aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Stödet kan ge både individ- och samhällsnytta, det fyller ett behov hos användare inom hälso- och sjukvården och är möjligt att realisera.

Samtidigt visar utredningar att ett bedömningsstöd som ska användas av hälso- och sjukvården och andra aktörer, som myndigheter och arbetsgivare, behöver en juridiskt och organisatoriskt fungerande lösning för utveckling, drift och förvaltning.

Samtliga rapporter från Stöd för rätt sjukskrivning, inklusive bilagor

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne Snis
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot