Publicerad: 28 juni 2016
Prenumerera på Sjukskrivningar

Smärta och psykisk ohälsa

Kvinnor och män med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg ska ha möjlighet att få tillgång till behandling efter att vården har gjort en medicinsk bedömning.

Smärta och psykisk ohälsa ingår som villkor 4 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2016

Frågor och svar om villkor 4 - Smärta och psykisk ohälsa (PDF, nytt fönster)

Smärta och psykisk ohälsa, villkor 4

SKL och regeringen bedömer att medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik eller lindrig och medelsvår psykisk ohälsa behöver fortsatt ekonomisk stimulans. För att ytterligare främja patientens återgång i arbete behöver kontakterna med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen särskilt stimuleras.

Staten utbetalar ersättning till landstingen för insatser som beskrivs i SBU:s rapport Rehabilitering vid långvarig smärta och i Socialstyrelsens riktlinjer för ångest och depression

Vad hände med rehabiliteringsgarantin?

Rehabiliteringsgarantin har funnits sedan 2008. Syftet har varit att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete. Regeringen och SKL är överens om att lägga ned rehabiliteringsgarantin då ett flertal studier inte har kunnat visa att kvinnor och män som fått del av insatserna i rehabiliteringsgarantin har återgått i arbete. Dessutom har Riksrevisionen varit kritisk till den detaljstyrning som skett mot vissa behandlingsmetoder. 

Däremot har tillgången på insatser ökat överlag och hälsan förbättrats hos patienterna. Det finns även ett visst stöd för att kognitiv beteeendeterapi, KBT, kan förebygga sjukskrivningar. SBU-rapporten ”Rehabilitering vid långvarig smärta” kommer också fram till att multimodal rehabilitering, MMR, förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete. Av den anledningen finns fortsatta stimulansmedel inom området smärta och psykisk ohälsa.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot