Publicerad: 14 juni 2019

Smärta och psykisk ohälsa

Kvinnor och män med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg ska ha möjlighet att få tillgång till behandling efter att hälso- och sjukvården har gjort en medicinsk bedömning.

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta ingår som villkorsområde 3 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Sedan 2008 har regionerna kunnat fått stimulansmedel för vissa medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik eller lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, inom ramen för överenskommelser mellan regeringen och SKL. Dessa insatser behöver fortsatt ekonomisk stimulans, liksom hälso- och sjukvårdens kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen, för att ytterligare främja patientens återgång i arbete.

Regionernas arbete under 2019

Regioner som under 2019 erbjuder evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för icke specificerad, långvarig smärta i rygg, axlar och nacke samt för lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress till personer i åldrarna 16–67 år, får dela på totalt 500 miljoner kronor.

Insatserna ska vara definierade i exempelvis:

Regionerna ska säkerställa en hög kvalitet på behandlings och rehabiliteringsinsatserna.

Ytterligare 50 miljoner kronor, 3 000 kronor per patient, ges till regionerna för behandlingar där kontakt har tagits med arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen, efter samtycke med patienten. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivaren på att det kan finnas behov av att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser för att underlätta patientens återgång i arbete.

Vad hände med rehabiliteringsgarantin?

Överenskommelsen rehabiliteringsgarantin gällde mellan 2008-2015. Syftet var att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete.

Inför överenskommelsen 2016 var regeringen och SKL överens om att lägga ned rehabiliteringsgarantin då ett flertal studier inte har kunnat visa att kvinnor och män som fått del av insatserna i rehabiliteringsgarantin hade återgått i arbete. Riksrevisionen var också kritisk till den detaljstyrning som hade skett mot vissa behandlingsmetoder.

Däremot ökade tillgången på insatser överlag och hälsan förbättrades hos patienterna. Det fanns även ett visst stöd för att kognitiv beteendeterapi, KBT, kunde förebygga sjukskrivningar. I SBU-rapporten ”Rehabilitering vid långvarig smärta” framkom också att multimodal rehabilitering, MMR, förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete. Av den anledningen finns fortsatta stimulansmedel inom området smärta och psykisk ohälsa.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot