Publicerad: 21 november 2018

Smärta och psykisk ohälsa

Kvinnor och män med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg ska ha möjlighet att få tillgång till behandling efter att hälso- och sjukvården har gjort en medicinsk bedömning.

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta ingår som villkorsområde 3 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar om villkor 3 - Smärta och psykisk ohälsa (PDF, nytt fönster)

Smärta och psykisk ohälsa

Sedan 2008 har landstingen kunnat fått stimulansmedel för vissa medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik eller lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, inom ramen för överenskommelser mellan regeringen och SKL. Dessa insatser behöver fortsatt ekonomisk stimulans, liksom hälso- och sjukvårdens kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen, för att ytterligare främja patientens återgång i arbete.

Arbete under 2017-2018

Landsting som erbjuder evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för icke specificerad, långvarig smärta i rygg, axlar och nacke samt för lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress till personer i åldrarna 16–67 år, får dela på 500 miljoner kronor per år 2017 och 2018.

Insatserna ska vara definierade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom eller SBU:s rapport Rehabilitering vid långvarig smärta. För 2018 gäller nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som kommer att beslutas av Socialstyrelsen under 2017.

Ytterligare 50 miljoner kronor, 3 000 kronor per patient, ges till landstingen för behandlingar där kontakt har tagits med arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen, efter samtycke med patienten, Syftet är att uppmärksamma arbetsgivaren om att det kan finnas behov av att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser för att underlätta patientens återgång i arbete

Vad hände med rehabiliteringsgarantin?

Överenskommelsen rehabiliteringsgarantin gällde mellan 2008-2015. Syftet var att förebygga sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är sjukskrivna till att återgå i arbete.

Inför överenskommelsen 2016 var regeringen och SKL överens om att lägga ned rehabiliteringsgarantin då ett flertal studier inte har kunnat visa att kvinnor och män som fått del av insatserna i rehabiliteringsgarantin hade återgått i arbete. Riksrevisionen var också kritisk till den detaljstyrning som hade skett mot vissa behandlingsmetoder.

Däremot ökade tillgången på insatser överlag och hälsan förbättrades hos patienterna. Det fanns även ett visst stöd för att kognitiv beteendeterapi, KBT, kunde förebygga sjukskrivningar. I SBU-rapporten ”Rehabilitering vid långvarig smärta” framkom också att multimodal rehabilitering, MMR, förbättrar förutsättningarna för att patienten ska kunna återgå till arbete. Av den anledningen finns fortsatta stimulansmedel inom området smärta och psykisk ohälsa.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot