Publicerad: 25 juni 2014

Stöd för arbetet med multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

En beskrivning kring vilka uppgifter och kompetenser som är eftersträvansvärda när verksamheter i primärvård och slutenvård genomför utredningar och arbetar med multimodal rehabilitering för
patienter med långvarig diffus smärta.

Landsting och regioner har länge efterfrågat hjälp och stöd i hur de ska planera arbetet i MMR-teamen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt en rapport ”Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta – kompetenser och uppgifter” som kan läsas som ett komplement till de indikationer som finns. Det är tänkt att vara ett stöd för arbetet med MMR 1 och 2 som bygger på aktuell forskning.

- Det ska ses om ett stöd och det finns inga krav att det som står måste införas. Landstingen och regionerna avgör själva hur mycket de vill använda sig av det som står i rapporten, säger Anna Östbom, SKL.

Landsting och verksamheter som vill utveckla sitt arbete bör utgå från de indikatorer som finns för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Sedan kan följande PM användas som komplement.

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta – kompetenser och uppgifter, 2013 (PDF, nytt fönster)

läS VIDARE

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot