Publicerad: 24 juni 2019

Motivering till mål och indikatorer

Målsättningarna i Strategi för hälsa är framtagna tillsammans med kommuner, landsting och regioner. De har valts med utgångspunkt i att välfärdstjänsterna kan bidra till skillnad och att samverkan mellan och inom sektorn behöver stärkas och utvecklas.

De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån vad som redan är insamlat och jämförbart över hela landet. Indikatorerna är till för att göra jämförelser inom ett antal utvalda områden i strategin.

Även om målen bara innebär en höjning på några få procent (på nationell nivå) innebär de en kraftig förbättring på lokal och regional nivå. Varje mål behöver brytas ner och anpassas till kommunens, landstingets och regionens förutsättningar och nuvarande nivåer.

De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån vad som redan är insamlat och jämförbart över hela landet. Indikatorerna är till för att göra jämförelser inom ett antal utvalda områden i strategin.

I dokumentet Motivbeskrivning Mål och mått finns information om nationella data i Kolada och hur de kan brytas ner på regional och lokal nivå. Därutöver finns ytterligare möjligheter till nyansering och uppdelning av resultat för olika grupper i befolkningen som kan finnas i regionala/lokala system eller rapporter.

Motivbeskrivning Mål och mått (PDF, nytt fönster)

Mål och motiv, kort sammanfatting (Word, nytt fönster)

Visualisering av Strategins mål (PPT, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot