Publicerad: 22 oktober 2018

Presentation från workshoppar om Strategi för hälsa

Under 2017 har länsvisa workshoppar genomförts över hela Sverige för att bland annat diskutera hur vi gemensamt kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra resurser att räcka längre. Här finns presentationer från workshopparna.

Presentationen har delats upp i flera delar. Alla bildspel öppnas i nytt fönster.

Samverkan

Kort film med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om samverkan.

Johan 27 år är en livsberättelse sett ur Johans och hans mammas perspektiv. Kunde Johans resa gått annorlunda? Vad hade kunna stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer redan innan Johan börjat skolan.

Samverkan, strategi för hälsa, PPT

Film: Olivia Wigzell om samverkan

Demografiska och andra utmaningar

Roger Molin, analytiker på SKL, pratar om de demografiska utmaningarna, behov och finansiering. Han tydliggör möjligheter med att förebygga kroniska sjukdomar.

Bildspel ”Visste du att”, visar på gemensamma utmaningar i välfärden vad gäller god och jämlik hälsa. För att möjliggöra en gemensam strategi behövs samsyn om nuläget.

Bildspel om utmaningar, strategi för hälsa, PPT

Film: Roger Molin om demografiska utmaningar

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun, pratar om vikten att den högsta ledningen inom politik och förvaltning pratar ihop sig om övergripande målsättningar som alla kan bära och sedan fokusera på resultaten.

Komplexitet, strategi för hälsa, PPT

Film: Klara Palmberg Broryd om att styra i komplexitet

Mål och indikatorer

Kommuner, landsting och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Här finns de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram till 2022.

Mål och indikatorer, PPT

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot