Publicerad: 25 januari 2018

Presentation från workshoppar om Strategi för hälsa

Under 2017 har länsvisa workshoppar genomförts över hela Sverige för att bland annat diskutera hur vi kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra resurser att räcka längre. Här finns presentationen från workshopparna, paketerad utifrån olika avsnitt. 

Presentationen har delats upp i flera delar. Alla bildspel öppnas i nytt fönster.

Inledning

Bakgrunden till arbetet med Strategi för hälsa samt en kort film med Laura Hartman, ordförande i regeringens tillitsdelegation som problematiserar kring god och jämlik hälsa.

Inledning, strategi för hälsa, PPT

Film: Laura Hartman om ojämlik hälsa

Samverkan

Kort film med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om samverkan.

Johan 27 år är en livsberättelse sett ur Johans och hans mammas perspektiv. Kunde Johans resa gått annorlunda? Vad hade kunna stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer redan innan Johan börjat skolan.

Samverkan, strategi för hälsa, PPT

Film: Olivia Wigzell om samverkan

Demografiska och andra utmaningar

Roger Molin, analytiker på SKL, pratar om de demografiska utmaningarna, behov och finansiering. Han tydliggör möjligheter med att förebygga kroniska sjukdomar.

Bildspel ”Visste du att”, visar på gemensamma utmaningar i välfärden vad gäller god och jämlik hälsa. För att möjliggöra en gemensam strategi behövs samsyn om nuläget.

Utmaningar, strategi för hälsa, PPT

Film: Roger Molin om demografiska utmaningar

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun, pratar om vikten att den högsta ledningen inom politik och förvaltning pratar ihop sig om övergripande målsättningar som alla kan bära och sedan fokusera på resultaten.

Komplexitet, strategi för hälsa, PPT

Film: Klara Palmberg Broryd om att styra i komplexitet

Mål och indikatorer

Kommuner, landsting och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Här finns de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram till 2022.

Mål och indikatorer, PPT

Modernare arbetssätt och tjänster

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier, berättar om enkla regler som kan ha stor påverkan.

Modernare arbetssätt, strategi för hälsa, PPT

Film: Anders Ekholm om modernare arbetssätt

Avslutning

Workshopparna avslutas med ett bildspel med sång och musik: Tillsammans.

Christin Appel, Johan Appel samt Mikael Bornström.

Tillsammans, strategi för hälsa, PPT

Film: Tillsammans

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot