Publicerad: 22 november 2017

Sammanställningar länsvisa workshoppar

Under workshopparna ställdes frågor om vad man i länet är stolt över, och om de föreslagna målen och indikatorerna. Man kunde också göra medskick till det fortsatta arbetet med strategin. Här har vi samlat de sammanställningar som gjordes efter varje workshop.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot