Publicerad: 22 november 2017

Styrgrupp för arbetet med strategin

Styrelsen

Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande SKL, styrgruppens ordförande

Sjukvårdsdelegationen

Dag Larsson (S) Stockholms läns landsting,
Mats Eriksson (M) Region Halland,
Christer Jonsson (C) Landstinget i Kalmar län

Beredningen för primärvård och äldreomsorg

Eva Olofsson, (V) Västragötalandsregionen,
Maria Rydén, (M) Göteborgs stad,
Gudrun Brunegård (KD) Landstinget i Kalmar län.

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Marlene Burwick, (S) Uppsala kommun,
Jörgen Berglund (M) Sundsvalls kommun

Beredningen för utbildning

Karin Pleijel (MP) Göteborg

Beredningen för digitalisering

Nina Lagh (M), landstinget i Uppsala län.

Programberedningen för barns och ungas hälsa

Hans Leghammar, (MP) Region Halland,
Johanna Sjö, (M) Stockholms stad,
Anna Ågerfalk (L) Region Örebro Län.

Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet

Daniel Bernmar (V) Göteborgs stad

Föredragande

Hans Karlsson, avdelningen för Vård och omsorg, SKL

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot