Publicerad: 16 maj 2018

Filmer om välfärdens utmaningar

Här finns filmer med inspiratörer som ger inblickar i välfärdens utmaningar och framtida lösningar. Filmerna är indelade i flera teman. Du hittar filmerna under flikarna.

Förändring i komplexa system, Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd, Strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun pratar om hur man kan lyckas med förändring i stora komplexa system. Ett sätt är att fokusera på de som vill förändra. Ofta lägger vi mycket tid på att få med de som inte vill. Forskning visar att det räcker med att 23 procent i ett system förändrar sig, sen följer resten med.

Patientmedskapande och delaktighet, Sara Riggare

Sara Riggare, forskare, Institutionen för lärande informatik och etik, Karolinska Institutet, pratar om patientmedskapande och delaktighet i tre filmer.

Digitalisering handlar om förväntningar

Vården kan jämföras med IKEA, det finns mycket du kan göra själv, men du kan också få stöd av olika system. Hur hittar jag som patient balansen mellan när jag kan vara autonom och när jag är i behov av stöd?

Medskapande och delaktighet

Både som patient och elev är man ofta en del av en process man inte kan påverka. Hur kan vi öka självbestämmandet, vilka nya metoder kan man använda sig av?

Spetspatienter

Ett sätt att utveckla sjukvården i framtiden är att använda sig av s.k. spetspatienter. Begreppet är inspirerat av designvärldens lead users, s.k. spetsanvändare, som används för att utveckla tjänster, varor och produkter.

Samverkan och utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Olivia Wigzell

Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen, pratar om utmaningar och samverkan i två filmer.

Samverkan kräver samsyn om behoven

Vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S - styrning, struktur och samsyn.

Utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader?

Framgångsfaktorer för strategin och ledarskapets utmaningar, Laura Hartman

Laura Hartman, ordförande för regeringens tillitsdelegation om framgångsfaktorer och ledarskap.

Komplexitet och framgångsfaktorer för strategin

För att lyckas med strategi för hälsa behöver vi prioritera och vara så konkreta som möjligt. Och alla aktörer behöver jobba tillsammans och över gränserna.

Ledarskap

Vad får oss att göra ett bra jobb och hur kan ledarskapet utvecklas? Om vi vill förändra ledarskapets mind set måste det börja i högsta ledningen.

Digitala doktorer, Roger Molin

Roger Molin, analytiker SKL, om utvecklingen av digitala doktorer kommer att leda till starkt förbättrade diagnoser och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Kommer de att ersätta vårdpersonal?

Digitala identiteter och komplexa system, Anders Ekholm

Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier, pratar om digitala identiteter och komplexa system i två filmer.

Vilken valfrihet kommer vi att ha i en framtid där allt om oss ligger på nätet? Hur kan systemen samordnas och behöver vi skriva kontrakt med staten om våra digitala identiteter?

Digitala identiteter

Att simulera komplexa system kräver mer än tankekraft

Hur rör sig människor i stora flöden? Några går fort, andra långsamt, och återigen andra går åt andra hållet. För att undvika krockar i komplexa system behöver vi jobba med tester som simulerar förändringen.

Människa och maskin i utveckling, Bodil Jönsson

Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet, pratar om människa och maskin i utveckling i tre filmer.

Vi vill bara vara delaktiga i det vi själva kan ta ansvar för. Vi behöver kunna lita på att andra tar ansvar för sina delar.

Skilj på delaktighet och tillit

Teknologi i välfärden

Den mesta välfärden kommer till oss via teknologin. Men det kommer inte att fungera med mindre än att människor och maskiner arbetar tillsammans.

Nu kommer robotiseringen

Kommer robotar att ta över vårt arbetet nu? Vad kommer vi att jobba med i framtiden och hur mycket?

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot