Publicerad: 21 november 2018

Fråga och svar

Digitala identiteter och komplexa system, Anders Ekholm

Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier, pratar om digitala identiteter och komplexa system i två filmer.

Vilken valfrihet kommer vi att ha i en framtid där allt om oss ligger på nätet? Hur kan systemen samordnas och behöver vi skriva kontrakt med staten om våra digitala identiteter?

Digitala identiteter

Att simulera komplexa system kräver mer än tankekraft

Hur rör sig människor i stora flöden? Några går fort, andra långsamt, och återigen andra går åt andra hållet. För att undvika krockar i komplexa system behöver vi jobba med tester som simulerar förändringen.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot