Publicerad: 21 november 2018

Fråga och svar

Patientmedskapande och delaktighet, Sara Riggare

Sara Riggare, forskare, Institutionen för lärande informatik och etik, Karolinska Institutet, pratar om patientmedskapande och delaktighet i tre filmer.

Digitalisering handlar om förväntningar

Vården kan jämföras med IKEA, det finns mycket du kan göra själv, men du kan också få stöd av olika system. Hur hittar jag som patient balansen mellan när jag kan vara autonom och när jag är i behov av stöd?

Medskapande och delaktighet

Både som patient och elev är man ofta en del av en process man inte kan påverka. Hur kan vi öka självbestämmandet, vilka nya metoder kan man använda sig av?

Spetspatienter

Ett sätt att utveckla sjukvården i framtiden är att använda sig av s.k. spetspatienter. Begreppet är inspirerat av designvärldens lead users, s.k. spetsanvändare, som används för att utveckla tjänster, varor och produkter.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot