Publicerad: 4 oktober 2017

Fråga och svar

Samverkan och utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Olivia Wigzell

Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen, pratar om utmaningar och samverkan i två filmer.

Samverkan kräver samsyn om behoven

Vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S - styrning, struktur och samsyn.

Utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader?

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot