Publicerad: 21 november 2018

Fråga och svar

Samverkan och utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Olivia Wigzell

Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen, pratar om utmaningar och samverkan i två filmer.

Samverkan kräver samsyn om behoven

Vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S - styrning, struktur och samsyn.

Utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader?

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot