Publicerad: 4 oktober 2017

Fråga och svar

Samverkan och utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Olivia Wigzell

Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen, pratar om utmaningar och samverkan i två filmer.

Samverkan kräver samsyn om behoven

Vi behöver utveckla samverkan mycket mer framöver. Den måste struktureras, styras och ledas som allt annat utvecklingsarbete enligt tre S - styrning, struktur och samsyn.

Utmaningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Skillnader i hälsa för svaga socioekonomiska grupper kvarstår, s.k. stubborn inequalities. Det saknas inte metoder eller lagstiftning, men hur kommer vi åt dessa skillnader?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot