Publicerad: 13 mars 2018

Vård av personer från andra länder

Här beskrivs de regler som gäller för hälso- och sjukvård till EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Landstingen har skyldighet att erbjuda sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Sammanställning av regler för vård av EU/EES – och konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Hälso- och sjukvård för personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras landstingens skyldigheter i enlighet med följande.

Vård till personer utan nödvändiga tillstånd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot