Publicerad: 7 januari 2019

Vård av personer från andra länder

Här beskrivs de regler som gäller för hälso- och sjukvård till EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Landstingen har skyldighet att erbjuda sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Sammanställning av regler för vård av EU/EES – och konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare

Hälso- och sjukvård för personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras landstingens skyldigheter i enlighet med följande.

Vård till personer utan nödvändiga tillstånd

Rätten till tolk

Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice. Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen och det finns dessutom ytterligare en reglering i patientlagen. SKL har tagit fram ett ställningstagande gällande tolksituationen.

Rätten till tolk

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot