Publicerad: 11 september 2017

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Landstingen har skyldighet att erbjuda sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om landstingens skyldigheter:

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och omedelbar tandvård enligt tandvårdslagen. Även sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör landstinget erbjuda detta.
  • Hälsoundersökning av samtliga asylsökande.

Regler för vård av asylsökande

I kapitel 7 i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av asylsökande:

Handbok Vård av personer från andra länder

Asylsökande och tillståndslösa som är 85 år eller äldre omfattas av de nya reglerna (26 § andra stycket HSL)  om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Rapport gällande Hälso- och sjukvård åt asylsökande, inklusive tabellbilagor

I en rapport från SKL redovisas resultaten från en enkätundersökning om hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2016.

Hälso- och sjukvård åt asylsökande (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot