Publicerad: 7 januari 2019

Hälso- och sjukvård för personer utan nödvändiga tillstånd

I lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd regleras landstingens skyldigheter i enlighet med följande.

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning,
  • Hälsoundersökning. Den erbjuds först när en person själv uppsöker vården.

Regler för vård av personer utan nödvändiga tillstånd

I kapitel 8 i SKL:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler för vård av personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Handboken Vård av personer från andra länder

Asylsökande och tillståndslösa som är 85 år eller äldre omfattas av de nya reglerna (26 § andra stycket HSL)  om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot