Publicerad: 13 augusti 2018

Fråga och svar

För dig som arbetar på mellannivå

En av chefer och ledares viktigaste uppgifter är att visa riktningen för verksamheten så att den möter patienten/brukarens/invånarens behov på bästa sätt. Du kan behöva initiera förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Här har vi samlat tips och ideer som kan vara hjälpsamma.

Generellt är en chef och ledares roll i ett förbättringsarbetet att:

  • lyssna på idéer från både personal och patienter/brukare/invånare
  • ta tillvara på medarbetarnas potential
  • skapa trygghet så att nya ideer kan testas
  • följa upp resultat
  • skapa förutsättningar för att lyckas. Det kan handla om både tid och kompetens.

Att leda för bästa möjliga vård

Ett stöd på webben med en grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Att leda för bästa möjliga vård

Innovationsguiden - metodverktyg för att ta fram innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det som kallas användardriven innovation eller tjänstedesign och är uppdelade i sex steg.

Innovationsguiden

Stöd att mäta din organisations beredskap för förändring

Med Socialstyrelsens enkät Beredskap för förändring (BFF), kan du mäta förändringsberedskap i olika delar av en organisationen.

Att mäta beredskap för förändring, Socialstyrelsen

Checklista för implementering inom folkhälsoområdet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en checklista som kan användas som ett stöd för det praktiska arbetet med implementering.

Checklista för implementering, Folkhälsomyndigheten

Segmentering

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKL har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot