Publicerad: 11 september 2018

Fråga och svar

Mätningar av invånare, patienter och brukares upplevelser av vård och omsorg

Hälso-och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern


Nationell Patientenkät

I Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten kan användas för att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det kan också fungera som underlag för att jämföra vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Nationell Patientenkät


Brukarundersökningar

Brukarundersökning funktionshinder

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot