Publicerad: 29 november 2018

Fråga och svar

Mätningar av vårdens kvalitet

Kolada, nyckeltal

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. I Jämföraren kan du få en överblick av verksamheten på din enhet, din kommun eller ditt landsting.

Kolada

Webbutbildning om hur du använder Kolada


Nationella kvalitetsregister

Innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister


PrimärvårdsKvalitet, uppföljning i primärvården

Nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentraler att följa upp och förbättra sitt arbete.

PrimärvårdsKvalitet


Vården i siffror, indikatorer och mått

Indikatorer och mått om hälso- och sjukvården, exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar. I vården i siffror finns data som kan ge underlag till analys och uppföljning inom ett område i hälso- och sjukvården.

Vården i siffror

Om vården i siffror

Informationsvideo om Vården i siffror


Vårdrelaterade infektioner

Resultat från årliga mätningar av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården.

Mätning av vårdrelaterade infektioner


Väntetider i vården

Sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård.

Väntetider i vården

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot