Publicerad: 7 maj 2018

Fråga och svar

Stöd i uppföljning och analys

Resultat från mätningar kan behöva analyseras innan man startar ett förbättringsarbete. Inom området folkhälsa finns en modell för analys och uppföljning som med fördel kan användas inom andra områden också.

Uppföljning och analys

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot