Publicerad: 11 september 2018

Fråga och svar

Verktyg att använda för att mäta och hitta förbättringsområden

Webbkollen

Uppföljningsverktyg som identifierar förbättringsområden i verksamheten.

Webbkollen


Utvärdera socialtjänstens digitalisering

Verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering.

LIKA för socialtjänsten


Rutinkollen

Rutinkollen är en grupp verktyg, som bygger på en gemensam princip, anpassade för olika situationer. Verksamheten bedömer själv sin följsamhet till bevisat effektiva rutiner och får därefter en bild över hur det ser ut, samt en indikation på lämpliga åtgärdsplaner.

Rutinkollen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot