Publicerad: 6 november 2018

Metoder för att förbättra verksamheten

Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete. Metoderna kan användas av personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och landsting.

Metoderna/verktygen är uppdelade utifrån var i en organisation du arbetar.

För dig som arbetar nära patient och brukare

Vad kan ni förbättra på din arbetsplats? Ett förbättringsarbete kan vara hur stort och hur litet som helst. Ibland är det hela system som behöver förbättras och ibland är det mötet med en patient/brukare som behöver förbättras. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt kan förbättringsarbetet underlättas.


Innovationsguiden - metodverktyg för att ta fram innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det som kallas användardriven innovation eller tjänstedesign och är uppdelade i sex steg.

Innovationsguiden


Genombrott.nu - digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete 

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Genombrott.nu


Segmentering

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKL har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, öppnas i nytt fönster)


Goda exempel

Dela Digitalt, ta del av och dela goda exempel

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser

Plattform för innovativ vård och omsorg där goda exempel delas, Ringla

För dig som arbetar på mellannivå

En av chefer och ledares viktigaste uppgifter är att visa riktningen för verksamheten så att den möter patienten/brukarens/invånarens behov på bästa sätt. Du kan behöva initiera förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Här har vi samlat tips och ideer som kan vara hjälpsamma.

Generellt är en chef och ledares roll i ett förbättringsarbetet att:

 • lyssna på idéer från både personal och patienter/brukare/invånare
 • ta tillvara på medarbetarnas potential
 • skapa trygghet så att nya ideer kan testas
 • följa upp resultat
 • skapa förutsättningar för att lyckas. Det kan handla om både tid och kompetens.


Att leda för bästa möjliga vård

Ett stöd på webben med en grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Att leda för bästa möjliga vård


Innovationsguiden - metodverktyg för att ta fram innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det som kallas användardriven innovation eller tjänstedesign och är uppdelade i sex steg.

Innovationsguiden

Checklista för implementering inom folkhälsoområdet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en checklista som kan användas som ett stöd för det praktiska arbetet med implementering.

Checklista för implementering, Folkhälsomyndigheten


Segmentering

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKL har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, öppnas i nytt fönster)


Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

Webbstödet riktar sig till dig som arbetar som chef eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete


Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt.
Med denna webbplats vill vi inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling. Patientfallen är fiktiva.

Digital verksamhetsutveckling i vården

För dig som arbetar på högsta nivå

En av chefer och ledares viktigaste uppgifter är att visa riktningen för verksamheten så att den möter patienten/brukarens/invånarens behov på bästa sätt. Du kan behöva initiera förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Här har vi försökt att samla tips och ideer som kan vara hjälpsamma.

Generellt är en chef och ledares roll i ett förbättringsarbetet att:

 • lyssna på ideer från både personal och patienter/brukare/invånare
 • ta tillvara på medarbetarnas potential
 • skapa förutsättningar för att lyckas. Det kan handla om både tid och kompetens
 • skapa trygghet så att nya ideer kan testas
 • följa upp resultat.

Detta är förbättringskunskap, Kvalitetsutveckling, Region Skåne


Att leda för bästa möjliga vård

Ett stöd på webben med en grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Att leda för bästa möjliga vård


Stöd att mäta din organisations beredskap för förändring

Med Socialstyrelsens enkät Beredskap för förändring (BFF), kan du mäta förändringsberedskap i olika delar av en organisationen.

Att mäta beredskap för förändring, Socialstyrelsen


Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt.
Med denna webbplats vill vi inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling. Patientfallen är fiktiva.

Digital verksamhetsutveckling i vården

Nätverk för design av hälso- och sjukvårdstjänster

Hos SKL finns ett nätverk för design av hälso- och sjukvårdstjänster, med deltagare från kommuner, landsting/regioner och akademi. Nätverket är öppet och arrangerar bland annat nationella träffar.

Nätverket för design av hälso- och sjukvårdstjänster

Informationsansvarig

 • Marie Blom Niklasson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot