Publicerad: 1 november 2018

Nätverk för design av hälso- och sjukvårdstjänster

Sedan våren 2018 har SKL ett särskilt nätverk för design av hälso- och sjukvårdstjänster. Nätverket arbetar för att skapa förutsättningar för en användar- och behovsdriven utveckling av digitala hälso- och sjukvårdstjänster.

Nätverkets deltagare kommer från kommuner, landsting/regioner och akademi, och leds av ett arbetsutskott. Nätverket är öppet, deltagandet är personligt och grundar sig på personens engagemang i frågan. Två gånger per år arrangeras nationella nätverksträffar, med goda exempel och senaste forskningen på området visas upp.

För att bli medlem i nätverket, kontakta Marie Blom Niklasson, marie.blom.niklasson@skl.se

Tjänstedesign stödjer transformationen

Bakgrunden till användar- och behovsdriven design, eller tjänstedesign som det också kallas, är att det är användarens behov som ska vara utgångspunkten för vilka tjänster som behövs och hur de ska fungera för att passa användaren – oftast patient, klient eller brukare – på bästa sätt.

Tjänstedesign och liknande metoder är en viktig del i att stödja transformationen av hälso- och välfärdstjänster, det vill säga att åstadkomma förändringar i hur vården utformas och anpassas i en digital värld. Detta är nätverkets ena uppgift.

Den andra uppgiften är att påverka beslutsfattare inom offentlig sektor och andra aktörer, som erbjuder hälso- och välfärdstjänster, att med hjälp av tjänstedesign erbjuda användarcentrerade tjänster.

Mer om tjänstedesign

Nätverket samarbetar med Innovationsguiden, SKL:s metodstöd för att verksamhetsutveckling med fokus på att lösa rätt problem utifrån användarens behov. Metoden bygger på tjänstedesign.

Innovationsguiden

SKL har också tagit fram ett diskussionsunderlag för utveckling och innovation, som tar fasta på människors beteenden och behov och hur dessa kan vara vägledande för att anpassa tjänster och arbetssätt. Diskussionsunderlaget utgår från hälso- och sjukvården, men kan även användas för diskussioner inom andra verksamheter som vill bli bättre på att möta behoven hos olika grupper.

Diskussionsunderlag om beteenden och behov hos personer vid vårdkontakter (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot