Publicerad: 24 januari 2019

Fråga och svar

För dig som arbetar nära patient och brukare

Vad kan ni förbättra på din arbetsplats? Ett förbättringsarbete kan vara hur stort och hur litet som helst. Ibland är det hela system som behöver förbättras och ibland är det mötet med en patient/brukare som behöver förbättras. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt kan förbättringsarbetet underlättas.


Innovationsguiden - metodverktyg för att ta fram innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det som kallas användardriven innovation eller tjänstedesign och är uppdelade i sex steg.

Innovationsguiden


Genombrott.nu - digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete 

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Genombrott.nu


Segmentering

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKL har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, öppnas i nytt fönster)


Goda exempel

Dela Digitalt, ta del av och dela goda exempel

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser

Plattform för innovativ vård och omsorg där goda exempel delas, Ringla

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot