Publicerad: 11 september 2018

Fråga och svar

För dig som arbetar på högsta nivå

En av chefer och ledares viktigaste uppgifter är att visa riktningen för verksamheten så att den möter patienten/brukarens/invånarens behov på bästa sätt. Du kan behöva initiera förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Här har vi försökt att samla tips och ideer som kan vara hjälpsamma.

Generellt är en chef och ledares roll i ett förbättringsarbetet att:

  • lyssna på ideer från både personal och patienter/brukare/invånare
  • ta tillvara på medarbetarnas potential
  • skapa förutsättningar för att lyckas. Det kan handla om både tid och kompetens
  • skapa trygghet så att nya ideer kan testas
  • följa upp resultat.

Detta är förbättringskunskap, Kvalitetsutveckling, Region Skåne


Att leda för bästa möjliga vård

Ett stöd på webben med en grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Att leda för bästa möjliga vård


Stöd att mäta din organisations beredskap för förändring

Med Socialstyrelsens enkät Beredskap för förändring (BFF), kan du mäta förändringsberedskap i olika delar av en organisationen.

Att mäta beredskap för förändring, Socialstyrelsen


Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt.
Med denna webbplats vill vi inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling. Patientfallen är fiktiva.

Digital verksamhetsutveckling i vården

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot