Publicerad: 14 juni 2019

Fråga och svar

För dig som arbetar på mellannivå

En av chefer och ledares viktigaste uppgifter är att visa riktningen för verksamheten så att den möter patienten/brukarens/invånarens behov på bästa sätt. Du kan behöva initiera förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten. Här har vi samlat tips och ideer som kan vara hjälpsamma.

Generellt är en chef och ledares roll i ett förbättringsarbetet att:

  • lyssna på idéer från både personal och patienter/brukare/invånare
  • ta tillvara på medarbetarnas potential
  • skapa trygghet så att nya ideer kan testas
  • följa upp resultat
  • skapa förutsättningar för att lyckas. Det kan handla om både tid och kompetens.


Att leda för bästa möjliga vård

Ett stöd på webben med en grundläggande guide till förbättringsledning för användning på ledningsgruppsmöten.

Att leda för bästa möjliga vård


Innovationsguiden - metodverktyg för att ta fram innovativa lösningar

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Innovationsguiden hjälper er att steg för steg ta er igenom en utvecklingsprocess. Metoderna och arbetssättet utgår ifrån det som kallas användardriven innovation eller tjänstedesign och är uppdelade i sex steg.

Innovationsguiden

Checklista för implementering inom folkhälsoområdet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en checklista som kan användas som ett stöd för det praktiska arbetet med implementering.

Checklista för implementering, Folkhälsomyndigheten


Segmentering

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas?

SKL har undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den här broschyren beskrivs grupperna.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, öppnas i nytt fönster)


Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

Webbstödet riktar sig till dig som arbetar som chef eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete


Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt.
Med denna webbplats vill vi inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling. Patientfallen är fiktiva.

Digital verksamhetsutveckling i vården

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot