Bibliotek, en ny typ av mötesplats

Kommuner, landsting och regioner satsar drygt 5 miljarder kronor på olika biblioteksverksamheter. Den största delen är folkbibliotek. De är idag mer än en samling böcker; de är en lokal mötesplats med drygt 58 miljoner besök årligen.

Senaste nytt

Se fler

  • Svagare utveckling av skatteunderlaget


    Högkonjunkturen når sin topp i år och skatteunderlaget kommer att ha en svagare utveckling under 2019. Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små.
    2018-10-19 | Nyhet
  • Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor


    Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.
    2018-10-18 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

Bloggar
Se fler

Sidfot