Fakta och jämförelser utvecklar vården

Sverige har en vård i världsklass, som hela tiden utvecklas och förbättras. Fakta om allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården redovisas kontinuerligt. Det stödjer det pågående kvalitets- och förbättringsarbetet.

Senaste nytt

Se fler

 • Nytt ramavtal för fler bostäder


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  2017-02-24 | Pressmeddelande
 • Kvalitet och trygghet på äldreboenden ska prioriteras


  Trygghet för våra äldre är ett prioriterat område. Därför gör vi nu gemensam sak för att snarast komma till rätta med problemen, skriver Lena Micko i en debattartikel.
  2017-02-23 | Debatt
 • Ny kommunallag är efterlängtad


  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  2017-02-17 | Nyhet
 • Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018


  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  2017-02-16 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  28
  feb
  2017

  Markörbaserad journalgranskning psykiatrisk vård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en metod för att identifiera vårdskador och bidrar till värdefull kunskap för patientsäkerhetshöjande arbete.

 • onsdag
  1
  mar
  2017

  Samhällsentreprenörer och sociala innovationer

  Samhällsentreprenörer i civilsamhället kännetecknas av att de utforskar och tar initiativ för att fylla behov som vare sig offentlig eller privat sektor tillgodoser. De förbättrar det som inte fungerar i samhällsbygget och tar ofta till nyskapande ...

 • tisdag
  7
  mar
  2017

  Fullmäktige och revisorerna - gemensamt seminarium 

  Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

 

Sidfot