Välfärden skapas i kommuner och regioner

Senaste nytt

  • Minskad statlig detaljstyrning behövs framöver

    Sverige är på väg mot lågkonjunktur. Kommuner och regioner effektiviserar för att hålla budget och klara sina uppdrag. Men staten måste också ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd...
    2019-10-16 Ekonomi
  • Vesna Jovic lämnar vd-posten i SKL

    Vesna Jovic har beslutat att lämna tjänsten som vd för SKL. Tillförordnad vd, från och med den 15 oktober till dess att SKL:s styrelse sammanträder i slutet av oktober, blir Staffan Isling.
    2019-10-14 Fakta om SKL

SKL i debatten

Om SKL

SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKL

Sidfot