Så vässar vi skolan

De allra flesta elever, lärare och föräldrar är nöjda med skolan. För att fortsätta utveckla skolan är det viktigt med bra lärare, en lokal styrning och ledning som sätter tydliga mål och följer upp verksamheten, samt ett nära samarbete mellan stat och huvudmän. Det ger resultat ända in i klassrummet.

Senaste nytt

Se fler

 • Nya patientavgifter 2017


  Ett landsting har infört avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården.
  2017-01-18 | Nyhet
 • Fler Mötesplatser för nyanlända öppnas


  När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet, nu öppnar 22 nya Mötesplatser.
  2017-01-16 | Nyhet
 • Bra att statliga kreditgarantier utreds


  Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande. SKL ser glädjande på att utredningen nu kommer till stånd.
  2017-01-13 | Nyhet
 • En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU


  SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.
  2017-01-11 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • torsdag
  19
  jan
  2017

  Erfarenheter av regeln om KOS, Göteborg

  Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar seminarier om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS, som infördes i konkurrenslagen 2010. Seminariet är kostnadsfritt.

 • måndag
  23
  jan
  2017

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning, den 23 januari och den 30 mars, om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen.

 • tisdag
  24
  jan
  2017

  Bostäder för alla - men hur? (Stockholm)

  SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

 

Meny

Sidfot