Så kan skolan digitaliseras

År 2022 ska alla skolans huvudmän kunna använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. För att skapa förutsättningar för det behövs en rad åtgärder på nationell nivå. SKL har därför tagit fram en handlingsplan som nu överlämnats till regeringen. #skolDigiplan.

Senaste nytt

Se fler

 • Nyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030


  I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.
  2019-03-25 | Nyhet
 • Replik: Kommuner tar stort ansvar för yrkesvux


  Almega går till hårt angrepp mot systemet för yrkesutbildning på gymnasial nivå. De skriver att kommunerna struntar i näringslivets kompetensbehov. En felaktig beskrivning av verkligheten.
  2019-03-25 | Debatt
 • SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning


  SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.
  2019-03-20 | Nyhet
 • SKL:s politiska organisation klar


  I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.
  2019-03-20 | Pressmeddelande

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?!

  Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  Ett säkert val - lärdomar och nyheter, Stockholm, 2:a tillfället

  Under seminariedagen kommer vi att ta upp olika frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och goda kommunexempel bjuder dagen framför allt på möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • tisdag
  26
  mar
  2019

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Kursen ska ge information och grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Bloggar
Se fler

 • Lansering av nyckeltal Agenda 2030 i Kolada


  2015 antog världens länder Agenda 2030, som är en uppsättning mål med syfte att avskaffa fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Idag den 25 mars 2019 hittar du i Kolada ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet av Agenda 2030.
  2019-03-25
 • Finansministern, vi vill ha långsiktiga lösningar!


  I tisdags valde SKL en ny styrelse för mandatperioden. Samtidigt berättade finansministern att Sverige går mot den tuffaste demografiska utmaningen på över hundra år. Lösningen stavas långsiktighet.

  2019-03-22
 • Nu satsar kommunerna på att minska ungas missbruk


  För några månader sedan beslutade SKL:s styrelse om en handlingsplan för unga med missbruksproblematik. Nu vässas kommunernas arbete. Receptet handlar om tidiga insatser och att möjliggöra samverkan mellan aktörer.
  2019-03-21

Sidfot