Publicerad: 28 mars 2017

Information till alla 2016, granskning av information till medborgarna

Mariestad, Ljusdal och Västerås rankas högst i årets undersökning av kommuners webbplatser. Enklast är det dock att hitta kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Nybro, Rättvik och Trosa.

Rapport: Information till alla - en uppföljande granskning av kommunernas webbplatser 2016

Sammanställning: granskning av webbinnehåll 2016 (Excel, nytt fönster)

Förändring av innehåll och metod har skett i webbundersökningen 2016

Undersökningen består av två delar.

  1. 240 kommuner har gjort en självskattning av sina egna webbsidor och svarat på 250 olika frågor som tidigare granskades externt. Kommunerna har genomfört arbetet under sommaren.
  2. SKL har samtidigt gjort en extern undersökning av kommunens sökmotor i förhållande till extern sökning via Google. SKL har letat efter uppgifter om centrala funktioner i kommunen som till exempel kommunchef, kommunalråd med mera.

Resultatet av båda undersökningarna presenteras i varsitt avsnitt i rapporten Information till alla.

Fakta och bakgrund till förändringen i webbundersökningen 2016

Bakgrunden till förändringen 2016 är att SKL ville hitta nya utmanande sätt för kommunerna att förbättra sina webbsidor. Efter diskussioner med FUNKA:s nätverk beslutade SKL att under 2016 undersöka hur väl kommunens egna sökmotor står sig i en jämförelse med Googles sökfunktion. I undersökningen ville SKL se om det går att finna kontaktuppgifter till nio olika personer av kommunens nyckelbefattningar via kommunens webbplats.

Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. Finns det enkel och relevant information som medborgaren rimligen kan förvänta sig? Totalt har SKL använt cirka 250 frågor som berört flertalet av kommunens verksamhetsområden. Den ursprungliga uppsättningen av webbfrågor togs fram och testades under ett flerårigt arbete där över 200 kommuner deltog.

Undersökningarna har sedan 2009 väsentligt bidragit till att utveckla kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Det har bland annat visat sig i resultaten förbättrats år för år. Utvecklingen har varit så positiv att den ursprungliga externa undersökningen inte blivit tillräckligt utmanande.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot