Publicerad: 24 maj 2018

Integration, social omsorg

Bild på två kvinnor som samtalar.

Detta gör SKL

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner ska ha goda förutsättningar att ge barn och vuxna som flyr till Sverige ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration. Vi driver våra medlemmars intressen och för fram behov och synpunkter till regering och myndigheter.

SKL arbetar för att höja kvaliteten på stöd och omsorg till utsatta grupper, bland annat genom att stärka socialtjänsten och underlätta samverkan med olika utförare och andra intressenter.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot