Publicerad: 3 juli 2017

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. SKL har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKL:s medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

SKL:s ordförande Lena Micko berättar om SKL:s Agenda för integration med 65 konkreta åtgärder för bättre asylmottagande, integration och etablering.

Illustration för puffbild

Förnyelselabbets utmaning är att förbättra livet och vardagen för nyanlända barn och unga genom att skapa innovativa lösningar som används.

Nyanländas kompetens behöver tas tillvara. I en serie webbsändningar uppmärksammar SKL exempel som länkar ihop flyktingar och företag.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och landsting arbetar med flyktingsituationen och integration.

Aktuellt

Kurs och konferens

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot