Publicerad: 12 februari 2019

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKL ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. SKL har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKL:s medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

Omfattar sextiofem förslag till staten och ett antal utvecklings­områden för kommuner och regioner.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och regioner arbetar med flyktingsituationen och integration.

Innehåll: nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

Illustration för puffbild

Ska påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Aktuellt

Webbsändningar

Kurs och konferens

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare
  • Lotta Dahlerus
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot