Publicerad: 14 februari 2017
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. Vi har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram våra medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

Snabbspår för nyanlända syftar till att korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige.

Lärare med elever.

Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.

Undervisning SFI vid en dator

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och landsting arbetar med flyktingsituationen och integration.

SKL tycker

Aktuellt

Kurs och konferens

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot