Publicerad: 1 juli 2016

Akuta regelförändringar i flyktingsituationen

Det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. SKL sammanställer fortlöpande vilka förändringar som behöver genomföras.

Behov av regelförändringar med anledning av flyktingsituationen (PDF, nytt fönster)

Situationen är mycket ansträngd i kommuner och landsting. Att genomföra akuta regelförändringar är ett måste för att ge dem bättre förutsättningar att hantera svåra utmaningar här och nu – bland annat inom skolan, socialtjänsten samt hälso- sjukvården.

SKL har gjort en sammanställning av nödvändiga akuta regelförändringar. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt i dialog med kommuner och landsting. Materialet används i kontakt med de statliga aktörer som ansvarar för regelverken.

Större förändringar behövs parallellt

Utöver de regelförändringar som behövs för att underlätta den svåra situationen här och nu, krävs det också genomgripande förändringar av systemet för asyl- och flyktingmottagandet. Systemet behöver bli långsiktigt hållbart. Kommuner och landsting måste få full ersättning från staten för sina kostnader. Nyanländas kompetens behöver tas tillvara bättre än i dag. Ett sådant förändringsarbete måste ske skyndsamt, parallellt med genomförandet av de omedelbara regelförändringarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot