Publicerad: 12 oktober 2015

Ansvarsfördelning, asylmottagandet

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till asylsökande (personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl). Flera av de olika aktörernas generella uppgifter omfattar också personer i asylmottagandet.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn

Landstingets ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning
 • Vård och tandvård, akut och som inte kan anstå till vuxna asylsökande
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
 • Ekonomiskt bistånd, dagbidrag
 • Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd (AT-und)
 • Organiserad sysselsättning
 • Anvisar kommuner ensamkommande barn
 • Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
 • Tar emot, handlägger och beslutar om asylansökan

Information för andra aktörer, MIgrationsverket

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

Tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn och unga.

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot