Publicerad: 1 juni 2016

Ansvarsfördelning, flyktingmottagandet

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till nyanlända inom flyktingmottagandet (personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och deras anhöriga). De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda (bosatta) i Sverige.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen
 • Förskola och skola
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
 • Vuxenutbildning
 • Samhällsorientering
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunen utser särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Landstingets ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden
 • Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Anvisar kommuner nyanlända kvotflyktingar och nyanlända som inte ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
 • Beslutar om och betalar ut ersättningar till kommuner och landsting

Information för andra aktörer, Migrationsverket

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

 • Fastställer länstal som riktmärke för hur många nyanlända kommunerna i ett län bör ta emot.
 • Anvisar kommuner nyanlända som har rätt till en etableringsplan.
 • Har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna till nyanlända.
 • Ansvarar för att upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlända.
 • Beslutar om etableringsersättning

Etablering av vissa nyanlända, Arbetsförmedlingen

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor

Försäkringskassans ansvar och uppgifter

Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning

Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

Förmåner till nyanlända i Sverige, Försäkringskassan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot