Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Vad gäller för den som ansöker om nytt, förlängt uppehållstillstånd på grund av skydd?

Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ansöker om ett nytt tillstånd omfattas som regel inte av LMA om förlängningsansökan kommer in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet går ut i tid. Bistånd enligt SoL kan bli aktuellt för dessa personer.

Tanken är att den som haft ett uppehållstillstånd ska kunna fortsätta att ta emot till exempel socialförsäkringsförmåner, studiestöd och etableringsersättning under tiden som förlängningsansökan handläggs.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot