Publicerad: 16 augusti 2017

Fråga och svar

Vilket bistånd har asylsökande rätt till enligt LMA?

Asylsökandes rätt till bistånd enligt LMA omfattar:

  • Logi på anläggningsboende – om man inte själv ordnar bostad.
  • Bostadsersättning – i mycket speciella fall.
  • Dagersättning – för sin dagliga livsföring, om man saknar egna medel.
  • Särskilt bidrag – för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot