Publicerad: 17 augusti 2017

Fråga och svar

Får socialtjänsten lämna uppgifter till Migrationsverket eller polisen angående personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om av- eller utvisning?

Om bland annat polisen eller Migrationsverket begär uppgifter om en utlännings personliga förhållanden är socialnämnden skyldig att lämna uppgifterna om de behövs för att bland annat avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. JO anser att det i sådana fall inte finns något utrymme för socialtjänsten att göra en egen bedömning av barnets bästa i det enskilda fallet.

Anmälan till JO mot socialtjänsten inom samtliga stadsområdesförvaltningar i Malmö kommun samt Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd (PDF, nytt fönster)

På grund av reglerna om sekretess som gäller för uppgifter inom socialtjänsten kan socialtjänsten normalt inte på eget initiativ lämna uppgifter till Migrationsverket eller polisen om personer som till exempel sökt ekonomiskt bistånd.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot