Publicerad: 17 augusti 2017

Fråga och svar

Vad gäller i fråga om ekonomiskt bistånd enligt SoL till andra personer som vistas i landet illegalt, som inte är eller har varit asylsökande?

Högsta förvaltningsdomstolens resonemang gäller personer som sökt uppehållstillstånd/asyl och fått avslag på ansökan, det vill säga dem som skrivits in i Migrationsverkets mottagningssystem och därigenom omfattas av personkretsen i LMA (1 §).

Domen blir inte aktuell vid prövning av bistånd till personer som inte sökt uppehållstillstånd i Sverige eller EU-medborgare som vistas i landet utan uppehållsrätt. Personer som vistas i landet illegalt har dock som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd annat än för att undgå en akut nödsituation.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot