Publicerad: 5 oktober 2018

Statlig ersättning till kommuner och landsting

Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Kommuner och landsting har rätt till statlig ersättning för vissa kostnader. En del ersättningar betalas ut utan ansökan och andra kräver att kommuner och landsting lämnar in i en ansökan.

Nytt ersättningssystem från 1 juli 2017

Från den 1 juli 2017 gäller ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det nya systemet baseras i huvudsak på schabloner som betalas ut utan ansökan. Syftet är att minska administrationen och förenkla tillämpningen av regelverket. Den så kallade asylersättningsförordningen från 2002 upphävs och ersätts med förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande med flera.

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

När det gäller ersättning för den som får uppehållstillstånd har vissa ändringar gjorts i den nu gällande ersättningsförordningen från 2010.

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Statlig ersättning till kommuner, Migrationsverket

Ersättning för asylsökande

Exempel på kostnader som ersättning kan utbetalas för.

 • Vissa kostnader kopplat till beredskap samt mottagande av ensamkommande barn och unga
 • Vård av barn i annat hem än det egna
 • Utbildning
 • Extraordinära kostnader för ensamkommande barn
 • Bistånd som kommunen utgett enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera
 • Viss hälso- och sjukvård samt tandvård

Ersättning för nyanlända

Exempel på kostnader som ersättning kan utbetalas för.

 • Schablonersättning för bland annat mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, SFI, samhällsorientering samt särskilda introduktionsinsatser inom till exempel skola
 • Initialt ekonomiskt bistånd (avsett att täcka kostnader i det så kallade glappet)
 • Ekonomiskt bistånd för bland annat dem som inte kan delta i etableringen
 • Stöd och service för äldre och/eller funktionshindrade
 • Varaktig vård
 • Vissa kostnader kopplat till mottagandet av ensamkommande barn och unga

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot