Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Krävs det en fast anställning för att kunna få permanent uppehållstillstånd?

Nej, det krävs inte en fast anställning, men i förarbetena anges att anställningen måste vara varaktig. Migrationsverket gör tolkningen att det, för permanent uppehållstillstånd, krävs inkomster som förväntas bestå i minst två år från det att beslut fattas.

Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 19/2017

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot