Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Har asylsökande ungdomar som fyller 18 år under asyltiden och flyttar till en annan kommun rätt att fortsätta på introduktionsprogram i den nya kommunen?

Skolverket bedömer att asylsökande elever som har fyllt 18 år har rätt att fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Utifrån de uppgifter som SKL fått från Migrationsverket kan statlig ersättning för utbildningskostnader beviljas till den ”nya” kommunen om övriga förutsättningar för sådan ersättning är uppfyllda.

Regeringen har i en lagrådsremiss den 6 april 2017 presenterat ett förslag om ändring i skollagen som innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Ändringen ska enligt förslaget börja gälla den 1 november 2017.

Asylsökande ungdomar som uppnår behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan har dock inte rätt att påbörja sådan utbildning förrän de fått uppehållstillstånd och ska vara folkbokförda i landet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot