Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Har kommuner rätt till statlig ersättning för mottagande av de personer som omfattas av de nya reglerna?

SKL har i remissvaret påtalat att landets kommuner och landsting måste få ersättning för mottagandet av dem som omfattas av de nya reglerna om uppehållstillstånd för studier.

Enligt regeringen finns det en avsikt att göra de förändringar som behövs för att statlig ersättning ska kunna utges för mottagandet av personer som omfattas av förslaget (prop. 2016/17:133 s. 76). SKL kommer att följa frågan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot