Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur långa kan uppehållstillstånden för studier vara?

Längden på de olika uppehållstillstånden som kan beviljas varierar från 13 månader till fyra år. Längden beror bland annat på om man studerar på introduktionsprogram eller på nationellt program.

Ungdomar som är skyddsbehövande (flyktingar eller alternativt skyddsbehövande) kan få uppehållstillstånd i 13 månader om de studerar på introduktionsprogram. Om den unge studerar på ett nationellt program eller på annan motsvarande utbildning kan uppehållstillståndets längd motsvara tiden som återstår av utbildningen enligt den individuella studieplanen + sex månader.

För ungdomar som studerar på folkhögskola utgår man från motsvarande planeringsdokument.

Ensamkommande barn som sökte asyl senast den 24 november 2015 och inte har skyddsbehov, men som inte kan återvända till hemlandet på grund av att det saknas ett ordnat mottagande kan få ett fyra år långt uppehållstillstånd. Detta gäller oavsett om den unge studerar på introduktionsprogram eller nationellt program. 

För ensamkommande barn som sökte asyl efter den 24 november 2015 och inte har skyddsbehov, men som inte kan återvända hem pga. att det saknas ett ordnat mottagande, gäller samma regler om längd som för ungdomar som är skyddsbehövande, se ovan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot